Suunnittelun lähtökohdat

Asiakkaan toiveet
Kohteen sijainti ja olosuhteet
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen

Asiakkaan toiveet ja paikan lähtökohdat sovitetaan yhteen estetiikan ja luonnon monimuotoisuuden kanssa kustannustehokkaasti

  • Uusien näkökulmien ja ratkaisujen tuominen vihersuunnitteluun.
  • Huolella suunniteltu viheralue on visuaalisesti kiinnostava ja helppohoitoinen
  • Kotimaiset taimet ja luonnonvaraiset lajit ovat kestäviä